Tropilab Inc.

AFWIJZING

Alle verstrekte informatie op deze pagina en wat dit betreft deze website, is slechts bedoeld voor educatieve doeleinden.
Het is niet bedoeld (en dient dan ook niet als zodanig gebruikt te worden) voor het stellen van diagnoses, het voorschrijven van medicijnen, voorkomen en behandelen van welke ziekte of aandoening dan ook.
Gebruik van informatie op deze website is geen vervanging voor de juiste medische consultatie en/of behandeling.
Alle vragen betreffende uw eigen gezondheid dienen door uw behandelende arts of andere gezondheidswerker beantwoord te worden.
Door deze website te gebruiken stemt u ermee in dat noch TROPILAB® INC. noch derden gerelateerd aan ons, op welke wijze dan ook aansprakelijk of anderzijds verantwoordelijk zijn voor welke beslissing of andere actie genomen of juist niet genomen vanwege gebruik door u van welke gepresenteerde informatie dan ook.

De Food and Drug Administration heeft geen enkele van de verklaringen en/of inhoud van deze website geevalueerd.


Home | Achtergronden | Groentezaden | Grote orders | Levende planten | Medicinale Ondersteuning | Medicinale Plantenlijst | Medicinale plantenzadenlijst | Medicinale Theeën | Oliën | Ontgifting | Over Suriname | Over Tropilab | Palmen | Produkten | Rizomen and wortelknollen | Surinaamse keuken |Tincturen | Tropisch Hard Hout | Tropische Regenwoud | Tropische Snijbloemen | Tropische vruchtenzaden |

Contact ons | Links | Web Winkel

Retourbeleid | Privacybeleid